ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
.net
MYR 60.00
1 سال
MYR 60.00
1 سال
MYR 60.00
1 سال
.org
MYR 55.00
1 سال
MYR 55.00
1 سال
MYR 55.00
1 سال
.biz
MYR 75.00
1 سال
MYR 75.00
1 سال
MYR 75.00
1 سال
.info
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.asia
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.name
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
.tv
MYR 240.00
1 سال
MYR 240.00
1 سال
MYR 240.00
1 سال
.us
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
.co.uk
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
.co new!
MYR 140.00
1 سال
MYR 140.00
1 سال
MYR 140.00
1 سال
.cn
MYR 100.00
1 سال
MYR 100.00
1 سال
MYR 100.00
1 سال
.my
MYR 90.00
1 سال
MYR 90.00
1 سال
MYR 90.00
1 سال
.com.my
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.net.my
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.org.my
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.edu.my
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
.gov.my
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
.mil.my
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
MYR 80.00
1 سال
.name.my
MYR 30.00
1 سال
MYR 30.00
1 سال
MYR 30.00
1 سال
.online
MYR 160.00
1 سال
MYR 160.00
1 سال
MYR 160.00
1 سال
.work
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
MYR 50.00
1 سال
.media
MYR 150.00
1 سال
MYR 150.00
1 سال
MYR 150.00
1 سال
.agency
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
.club
MYR 60.00
1 سال
MYR 60.00
1 سال
MYR 60.00
1 سال
.gallery
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
.institute
MYR 100.00
1 سال
MYR 100.00
1 سال
MYR 100.00
1 سال
.education
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
.international
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
.vip
MYR 75.00
1 سال
MYR 75.00
1 سال
MYR 75.00
1 سال
.trade
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
MYR 120.00
1 سال
.art
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
MYR 70.00
1 سال
.business
MYR 40.00
1 سال
MYR 40.00
1 سال
MYR 40.00
1 سال
.fish
MYR 150.00
1 سال
MYR 150.00
1 سال
MYR 150.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains